Обзор на образованието и обучението от 2017 г. - България

Обзорът е основната ежегодна публикация на Комисията в областта на образованието и обучението в ЕС.

Като се вземат предвид най-актуалните количествени и качествени данни и резултатите от оценки на наскоро приключили и текущи политически мерки, в 28-те доклада по държави в рамките на Обзора на образованието и обучението се обсъждат причините за неравенството в образованието и мерките за насърчаване на приобщаването, като се отчитат скорошните резултати от теста PISA и данните за преждевременното напускане на училище и за участието в образованието и грижите в ранна детска възраст.

Докладът за България може да видите тук: Мониторинг на образованието и обучението 2017

 

За автора