ПОКАНА - Национална практическо – научна конференция „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

ПОКАНА

За участие в национална практическо – научна конференция

„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

от 14 до 17 ноември 2018г.

гр. Сандански, хотел „Св. Никола“,

с приложен обучителен панел със следните обособени теми:

„Идентификация на рискови групи“ – дискусионна среща;

Управление на риск и динамична среда, в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна“ – обучителен модул;

„Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание“ - обучителен модул.

 

Уважаеми Колеги,

Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и ДГ “Пролет“ – гр. Сандански, Ви кани да се участвате в: конференция „Управление на риск в образователна среда“ и да се включите в обучение (с присъждане на два квалификационни кредити) на тема: „Управление на риск и динамична среда, в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна“ и „Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание“, които ще се проведат от 15 до 17 ноември 2018 г. 

УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ:

  • Да се срещнете с колеги и приятели;
  • Да споделите опит;
  • Да създадете контакти с педагози и експерти, успешно прилагащи проблематиката в техните институции;
  • Да получите общо 3 кредит точки – един от конференцията, със служебна бележка и два от обученията;
  • Да се насладите на очарованието на гр. Сандански и подножието на Пирин планина.

Повече подробности за програмата и условия за участие, можете да прочетете тук: www.eduset.net

Очакваме Ви!

 

За автора