Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Обучение с присъждане на квалификационен кредит.

Обща продължителност: 16 часа

Обучението е изградено в помощ на Директори, Комисии по качество и педагогически състав, по отношение на техники за изграждане на ефективна образователна среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда

 • Модул 1: Етапи за изграждане на ефективна образователна среда;
 • Модул 2: Методи за пречупване на негативни нагласи;
 • Модул 2: Контрол над рискова критична маса;
 • Модул 3: Видове емоционални провокатори;
 • Модул 4: Управление на динамична среда;
 • Модул 4: Видове динамика;
 • Модул 5: Насърчаване усвояването на знания и ключови умения от децата/учениците;
 • Модул 5: Техники за оценка и анализ на среда, необходимости;
 • Модул 6: Подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;
 • Модул 6: Методи за въздействие;
 • Модул 7: Процеси за осъществяване на обща подкрепа.
 • Модул 7: Техники за мотивация, справяне с "проблемни" звена,  отпадане от училищна среда;
 • Модул 8: Инструменти за оценка;
 • Модул 8: Техники за създаване на устойчива позитивна среда.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение, но то ще приключва с издаването на сертификат. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Други обучения свързани със ситемата по качество и инструменти за образователни институции, можете да видите на www.eduset.net