Работа с родители. Техники за успешното сътрудничество между учители, родители и местна общност.

Обучението разглежда типове комуникация и техники за успешното сътрудничество между учители, родители и местна общност. 

Методи за изграждане на среда на доверие, взаимопомощ и сътрудничество между учители, родители и учебни работни единици. Иновативни техники за мотивация и изграждане на звена от последователи. Методи за пречупване на негативни нагласи чрез интегриране на проблемни звена и контрол над рискова критична маса. Техники за справяне с проблемни звена. Техники за получаване на подкрепа от родителите при справяне с проблемни единици. Начини за популяризиране на дейности сред местна общност и родители. Каузта като мотив.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.