Професионално ориентиране и кариерно развитие в учебна среда.

Обучението разглежда влиянието на учителите и средата при избор на професия. Как учителите могат да създадат ниво на интерес и защо трябва да бъдат кариерно ориентирани по - малките ученици. Кои са техниките за създаване на интерес и откриване на интереси в деца и младежи. Как да направим нашите ученици наши последователи? Защо младите имат нужда да последват някого?

Как да направим родителите наши последователи и да получим тяхната подкрепа? Какви подходи можем да използваме, за да стимулираме развитието на младите хора и желанието им за постигане на определени цели ? Как да предизвикате желание у младите да работят?

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.