Полезно

Стратегия за развитие - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Потърсихте съдействие - отговарям. Това е моят вариант на Стратегия за развитие на училището с пояснения и тълкования. Макетирано съдържание. Разработено е на база Методологията на стратегическо планиране, базисни документи по Управление на качеството и Управление на риска. 

Стратегията за развитие е базисен документ (базисен за всички документи, които ще се издават през периода заложен в самата стратегия).

Календар на директора - приложение МОН

КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ​

Промени по силата на Закона за предучилищното и училищното образование
от 01.08.2016 г

Портфолио на учител - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Защото голяма част от Колегите имат неясноти по вида и начина на представяне в "Портфолиото на учител", предлагаме нашето виждане как би било добре да изглежда то. В материала по- долу са включени и разяснения по всяка една от секциите. 

ПОРТФОЛИО на УЧИТЕЛ
/Приложение към атестационна карта/

1. Общи сведения

Какво да правим при катастрофа

"Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб. Какво да правите в случай на путен инцидент. Съветите са на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

5 характеристики на "палавата" класна

снимка на инж. Калина Христова

Всеки родител се надява, че учителят на неговото дете ще бъде квалифициран, ефективен и вдъхновяващ. Въпреки това, да си учител е професия като всяка друга. Има хора, които работят изключително трудно в класната стая, има и други, които се справят блестящо.

17 житейски урока, които научаваме в училище

снимка на инж. Калина Христова

Житейските уроци, преподавани в училище оставят трайно въздействие върху голяма част от учениците.  Учителите използват техники за включване, като съумяват да преплетат възлови житейски теми в общоприетите учебни дисциплини. Тези уроци са свързани с морални принципи, аспекти от живота, техники за комуникация и други.

Зигмунд Фройд ... или вечни цитати на един гениален човек

Днес се навършват 160 години от рождението на Зигмунд Фройд

Зигмунд Фройд е австрийски невролог и психолог, основател на едно от основните течения в психотерапията – психоанализата. Роден...

Страници