Тествайте Вашите нива на Благодарност

Благодарността е състояние на ума.
Благодарността е положителна емоция или нагласа, която идва в отговор на това, че някой е получил или ще получи нещо.
Повече от всяка друга личностна черта, благодарността е силно свързана с психичното здраве и удовлетворение от живота. Благодарните хора изпитват повече радост, любов и ентусиазъм и се радват на защита от разрушителните емоции като завист, алчност и горчивина. Благодарността също намалява риска от депресия, тревожност и помага на хората, оплетени с тези и други проблеми.

Тя може да Ви даде по-дълбока и непоколебима вяра, че съществува доброта, дори когато сте несигурни или страдате.
За разлика от други положителни емоции, като надежда и щастие, благодарността в своята същност е релационна. Благодарността в голяма степен вдъхновява хората да бъдат добри. А това укрепва връзките с останалите.

Какъв е вашият GQ (Коефициент на благодарност)? Попълнете теста и разберете.

Начало на теста