"По крилете на гарвана" - конкурс за разказ

Краен срок за изпращане на творбите - 30 юни 2016 г

Списание "Дракус" и издателство "Гаяна" обявиха новия си конкурс "По крилете на гарвана" - за разказ, вдъхновен от Едгар Алън По

Произведения в обем до 4040 думи, като задължително изискване е към тях да добавите в свободен текст, в обем до една страница, по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.) Всеки автор може да участва с един разказ.

Файловете се очаква да с шрифт Times New Roman, големина 12, в .doc формат.

Изпращайте ги на e-mail: dracus@abv.bg до 30.06.2016 г.

Отличените разкази ще бъдат издадени в самостоятелен сборник, а включените автори ще получат авторски екземпляри от него.

За автора