Училищна психолгия

5 характеристики на "палавата" класна

снимка на инж. Калина Христова

Всеки родител се надява, че учителят на неговото дете ще бъде квалифициран, ефективен и вдъхновяващ. Въпреки това, да си учител е професия като всяка друга. Има хора, които работят изключително трудно в класната стая, има и други, които се справят блестящо.

17 житейски урока, които научаваме в училище

снимка на инж. Калина Христова

Житейските уроци, преподавани в училище оставят трайно въздействие върху голяма част от учениците.  Учителите използват техники за включване, като съумяват да преплетат възлови житейски теми в общоприетите учебни дисциплини. Тези уроци са свързани с морални принципи, аспекти от живота, техники за комуникация и други.

10 полезни умения, които съвременният учител притежава

снимка на инж. Калина Христова

Да си учител е призвание и това като професия е предизвикателство. Всеки учител притежава умения, които съчетани с неговите познания и опит, гарантират ефикасността на работата му . 

7 техники за подобряване на училищната култура

снимка на инж. Калина Христова

Има ли необходимост от налагане на училищната култура като изискване за управление на качеството, или тя трябва да бъде като част от приоритетите на директора, като препоръчителен елемент ?

Какво е училищна култура? ....
Кои са  най-важните фактори за развитието на положителна училищна култура?...

13 техники "Извадете по един лист.."

снимка на инж. Калина Христова

...или 13 забавни техники за оценка, които можете да прилагате всеки ден

Спомнете си годините когато бяхте ученици. Как се чувствахте, когато учителят каже: " Извадете по един лист... днес ще правим контролно".

Subscribe to RSS - Училищна психолгия